WALLYBALL.

Wallyball sa hrá na squashovom kurte, ktorý je rozdelený sieťou. Sieť pretína kurt uprostred a jej horný okraj je vo výške 2,40 m pre mužov a 2,20 m pre ženy.